Kenjijiemand.nl
kji1 kji2 3kji2

Kenjijiemand.nl

Wat is jouw perceptie?

Lees verder...

‘Perceptie is het proces van het verwerven, interpreteren, selecteren en organiseren van zintuiglijke informatie.’ Wat is goed of fout, wat is veel of weinig en wat staat sterk of zwak, allemaal trefwoorden die je ergens aan kan koppelen met jouw perceptie.

Traditioneel gezien misschien wel het meest voorkomende beroep dat door vele heren van vandaag de dag in hun kinderjaren genoemd werd op de vraag wat zij later wilde worden. Brandweerman…

In de individuele samenleving waarin we met z’n allen leven is het belangrijk om je te onderscheiden. Men doet dit door sterke eigenschappen te laten excelleren en zwakke eigenschappen te laten voor wat ze zijn.

Wie de capaciteiten heeft om te doen wat anderen niet kunnen, beschikt over een waardevolle gave. Zo kan Usain Bolt gigantisch hard rennen en zorgt hij met die capaciteit ervoor dat hij een leven kan leiden waar zijn jeugdvrienden nog steeds van dromen.

Mooie woorden, sterke teksten. Heel veel bureaus die hun focus hebben gelegd op het invullen van vacatures zijn er goed in. In de markt van werving en selectie passeren veel verschillende initiatieven de revue maar wanneer is iets nu echt van toegevoegde waarde?